สนใจติดต่อ :
(+66)2213-2502-3
sales@bigworldholiday.co.th

Wonderful Turkey 8D5N (Cherry Blossom)

ประเทศตุรกี…นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอานาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย

พักโรงแรม 5 ดาว และโรงแรมถ้ำ 1 คืน
เข้าชมสวนผีเสื้อ และดู Cherry Blossom

กำหนดการเดินทาง : 4 – 11 พฤษภาคม 2561 (8 วัน / 5 คืน)

ราคา 39,900.- บาท

ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด

รายการเดินทาง

วันที่ การเดินทาง อาหาร ที่พัก
1 กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล (TK069 23.00 – 05.20 น.) เช้า กลางวัน เย็น
2 อิสตันบูล (บินภายใน TK2010 06.40 – 08.05) – คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดิน – โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ X X UCHISAR KAYA CAVE HOTEL
3 เมืองคัปปาโดเกีย (Optional Balloon) – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา X X X RAMADA PLAZA KONYA
4 เมืองคอนย่า – สวนผีเสื้อ – Cherry Garden ชมซากุระ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – โรงงานเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล X X X PAM THERMAL HOTEL
5 เมืองปามุคคาเล – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย – เมืองชานัคคาเล X X X CANAKKALE KOLIN HOTEL
6 เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่ – สไปซ์ มาร์เก็ต X X X RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL
7 อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี – สนามบิน X X X
8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (TK068 01.25 – 15.00 น.)