HIGHLIGHT DUBAI

฿33,900.00

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน จำนวน รวมทั้งหมด
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง

฿0.00

ราคารวมทั้งหมด : ฿ 0.00
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

บริษัทฯ มีความยินดีขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศดูไบ ดังรายการต่อไปนี้

 • ชมสุเหร่าหลวง (Grand Mosque)สุเหร่าที่ใหญ่โตสวยงามโออ่าอลังการใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เฟอร์รารี่ (Ferrari World)ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าอลังการสีแดงโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์เฉพาะแบรนด์เฟอร์รารี่
 • ช้อปปิ้งดูไบมอล์(Dubai Mall)ห้างใหญ่ที่สุดในโลก เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในที่
 • ขึ้นตึก DUBAI FRAME ตึกกรอบรูปขนาดใหญ่ที่โดดเด่นแปลกตา สามารถชมวิวอันสวยงามทั้งฝั่งเมืองเก่าและใหม่
 • ชมตึกเบิร์จ คาลิฟา(BURJ KHALIFA)ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกและสถาปัตยกรรมงดงามที่สุดในโลกสร้างด้วยทุนมหาศาล
 • ชมน้ำพุแห่งดูไบ น้ำพุเต้นระบำตามเสียงเพลงที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลก มีความยาว 270 เมตร ใช้น้ำพุ่งขึ้นไปสูงเทียบกับตึก 50 ชั้นเลยทีเดียว
 • หาดจูไมร่าห์พร้อมชมตึกเบิร์จอัลอาหรับ (BURJ AL ARUB)ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ
 • นั่งรถไฟรางเดี่ยว (MONORAIL) ชมโครงการสุดหรูเกาะเดอะปาล์ม (THE PLAM JUMEIRAH)
 • นั่งรถจี๊บสู่แคมป์ทะเลทรายและทำกิจกรรมและ อาหารบาร์บีคิวแบบพื้นเมืองและชมระบำหน้าท้องและโชว์ระบำไฟ
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM)เป็นป้อมปราการเก่าที่สุดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1787 สมัยก่อนป้อมปราการแห่งนี้ใช้เป็นที่พักของเจ้าของเมืองเป็นอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่
 • เดินชมและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากที่ตลาดเครื่องเทศและ ตลาดทอง
 • สวนดูไบมิราเคิลการ์เด้น ให้ท่านได้สัมผัสดอดไม้ที่ใหญ่ที่สุดกลางเมืองแห่งทะเลทราย ถ่ายรูปกับดอกไม้นานาพันธุ์
 • เข้าชมโกลบอลวิลเลจ(GLOBAL VILLAGE) งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดจากนานาประเทศทั่วโลก

Additional information

วันเดินทาง

04-08 ธ.ค. 62, 17-21 ม.ค.63, 2 – 6 เม.ย. 63, 5-9 / 19-23 / 26-30 มี.ค. 63, 6-10 / 13-17 ก.พ. 63

ลักษณะการเข้าพัก

ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง