สนใจติดต่อ :
(+66)2213-2502-3
sales@bigworldholiday.co.th

..แอ่วเมืองเหนือตอนล่าง ขึ้นภู … ดูทะเลหมอก ..

..แอ่วเมืองเหนือตอนล่าง ขึ้นภู … ดูทะเลหมอก ..

เพชรบูรณ์ 3 วัน 2 คืน ( รถตู้ )

..แอ่วเมืองเหนือตอนล่าง ขึ้นภู … ดูทะเลหมอก ..

เพชรบูรณ์ 3 วัน 2 คืน ( รถตู้ )

กำหนดการเดินทาง :
1/10/20 5:30 pm
31/12/20 9:00 am

฿5,900.00

ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด

https://www.bigworldholiday.co.th/wp-content/uploads/2020/10/แอ่วเหนือตอนล่าง-ขึ้นภู-ดูทะเลหมอก-เพชรบูรณ์-รถ.docx

สนใจติดต่อ :
(+66)2213-2502-3
sales@bigworldholiday.co.th

..แอ่วเมืองเหนือตอนล่าง ขึ้นภู … ดูทะเลหมอก ..

กำหนดการเดินทาง :

1/10/20 5:30 pm
31/12/20 9:00 am

เที่ยวบินการเดินทาง

เดินทางโดยรถตู้ VIP

สภาพอากาศ

Wellington
10°
Fair
06:5917:47 NZST
Feels like: 8°C
Wind: 12km/h N
Humidity: 81%
Pressure: 995.1mbar
UV index: 0
FriSatSun
min 9°C
12/7°C
15/11°C

อัตราแลกเปลี่ยน

Exchange Rate: THB

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางรหัสทัวร์ราคาเริ่มต้นที่จำนวนที่รับได้สถานะ
ต.ค. - ธ.ค. 63DOMPET1฿5,900.00

In stock

ติดต่อบริษัททัวร์

รายการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ –เพชรบูรณ์ – พระตำหนักเขาค้อ – เขาค้อ
…… น. : พบกัน ณ จุดนัดหมาย ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีทีมงาน บิ๊ก เวิลด์ ฮอลิเดย์ คอยอำนวยความสะดวก
และต้อนรับท่าน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ คอยแนะนำเส้นทางและข้อมูล หลังจากนั้น นำท่าน
เดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
…… น. : เดินทางถึง อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอเขาค้อนั้นเป็นดินแดนทางประวัติศาสตร์ทางการทหารของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่ง มีภูมิประเทศที่สวยงาม เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูงสลับสับซ้อนมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปด้วยหมอกขาวแทบทั้งปี และยิ่งถ้าเป็นในฤดูหนาว เมืองเขาค้อแห่งนี้จะหนาวเหน็บและเต็มไปด้วยทะเลหมอกทั้งเมือง
นำท่านเดินทางชม พระตำหนักเขาค้อ ที่ตั้งอยู่บนเนิน เขาย่า ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของ เขาค้อ เต็มไปด้วยอากาศดี ๆ ให้เราได้สัมผัส มีสายลมวิ่งวนผ่านทิวสนต้นสีทองเสียงดังเสนาะหู รู้สึกได้ถึงความสดชื่น นอกจากนั้นยังมองเห็นทัศนียภาพได้อย่างสวยงาม และเป็นบทพิสูจน์แห่งความแข็งแกร่งด้วยการเดินตามรอยนักรบเขาค้อ ขึ้นไปพิชิตยอดเขาย่าเพื่อชมวิว 360 อาศา เมืองเขาค้อหรือ “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย”
ค่ำ : นำท่านรับประทานอาหารเย็น
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ระดับ 4ดาว
วันที่ 2เพชรบูรณ์ – ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนภูทับเบิก – ทุ่งกังหัน
นำท่านชม พระอาทิตย์ ขึ้นบน ภูทับเบิก ตั้งอยู่ที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ภูมิประเทศมีความงดงามเป็นที่กล่าวถึง เป็นความงามของทะเลภูเขาตามธรรมชาติ อากาศเย็นสบายตลอดปี ยังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามและอลังการ มีสายหมอกลอยคลอเคลียตามไหล่เขาให้ได้ชมแทบทุก
จุด สามารถชมได้จากหน้าที่พักและบริเวณจุดชมวิวสูงสุดซึ่งเป็นหอวัดอุณหภูมิ
เช้า : นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้น ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัถยาศัย ณ โรงแรม
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั้น นำท่านชม ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ จะสามารถมองเห็นกำหันลมโดดเด่นได้อย่างง่ายได้ เนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่ จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล
ค่ำ : นำท่านรับประทานอาหารเย็น
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ระดับ 4ดาว

วันที่ 3เพชรบูรณ์ – ภูหินร่องกล้า – กรุงเทพ
เช้า : นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้น นำท่านชม ภูหินร่องกล้านับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามไปด้วยธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้ง ป่าไม้ น้ำตก ภูผา และลานหินรูปร่างแปลกตา แต่ใครจะเชื่อว่าดินแดนแห่งนี้อดีตเคยเป็นสมรภูมิแห่งการสู้รบ ภูหินร่องกล้านอกจากจะเป็นป่าเขารกชัฏแล้ว ยังถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สีแดง ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตายระหว่างการสู้รบของคน 2 กลุ่ม คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย กับ ฝ่ายความมั่นคง
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
…… น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพและความประทับใจไม่รู้ลืม

Gallery

รายละเอียดการจอง

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน จำนวน รวมทั้งหมด
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง

฿0.00

ราคารวมทั้งหมด : ฿ 0.00
ล้างค่า

Gallery from Packages