สนใจติดต่อ :
(+66)2213-2502-3
sales@bigworldholiday.co.th

สังขละ เมืองแห่งหุบเขาและสายหมอก

..สังขละ เมืองแห่งหุบเขาและสายหมอก..

กาญจนบุรี3 วัน 2 คืน ( รถตู้ )

..สังขละ เมืองแห่งหุบเขาและสายหมอก..

กาญจนบุรี3 วัน 2 คืน ( รถตู้ )

กำหนดการเดินทาง :
1/10/20 5:30 pm
31/12/20 9:00 am

฿5,900.00

ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด

https://www.bigworldholiday.co.th/wp-content/uploads/2020/10/เที่ยวสังขละ-เมืองแห่งหุบเขาและสายหมอก-รถ.docx

สนใจติดต่อ :
(+66)2213-2502-3
sales@bigworldholiday.co.th

สังขละ เมืองแห่งหุบเขาและสายหมอก

กำหนดการเดินทาง :

1/10/20 5:30 pm
31/12/20 9:00 am

เที่ยวบินการเดินทาง

เดินทางโดยรถตู้ VIP

สภาพอากาศ

Wellington
10°
Fair
06:5917:47 NZST
Feels like: 8°C
Wind: 12km/h N
Humidity: 81%
Pressure: 995.1mbar
UV index: 0
FriSatSun
min 9°C
12/7°C
15/11°C

อัตราแลกเปลี่ยน

Exchange Rate: THB

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางรหัสทัวร์ราคาเริ่มต้นที่จำนวนที่รับได้สถานะ
ต.ค. - ธ.ค. 63DOMKAN01฿5,900.00

In stock

ติดต่อบริษัททัวร์

รายการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ –กาญจนบุรี – สังขละบุรี – สะพานมอญ – ล่องแม่น้ำชองกาเลีย – วัดวังก์วิเวการาม
…… น. : พบกัน ณ จุดนัดหมาย ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีทีมงาน บิ๊ก เวิลด์ ฮอลิเดย์ คอยอำนวยความสะดวก
และต้อนรับท่าน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ คอยแนะนำเส้นทางและข้อมูล
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี
…… น. : เดินทางถึง อำเภอ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
สังขละบุรี อำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ที่ใครต่างเข้ามาก็เป็นอันต้องหลงรัก ด้วยวิถีชีวิตชาวมอญแบบเรียบง่าย ผู้คนเป็นมิตร อากาศดี ใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมสถานที่
ท่องเที่ยวอันน่าอัศจรรย์มากมายนำท่านชม สะพาญมอญตัวผสานสองฝั่ง ที่เห็นเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ถึงมนต์เสน่ห์ ซึ่งมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็น สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 850 เมตร สร้างเพื่อใช้ข้าม แม่น้ำซองกาเลีย เชื่อมการสัญจร มอญ-สังขละ ให้ถึงกัน ยังเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ และแสงยามเช้าที่สวยงาม พร้อม
สัมผัสวิถีชาวบ้านกลางสายหมอก
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั้น นำท่านชม ล่องแม่น้ำชองกาเลีย เป็นศูนย์รวมความมีชีวิตชีวา เพราะชีวิตต้องหล่อเลี้ยงด้วยสายน้ำ ชาวบ้านที่นี่มีความรักในถิ่นเกิดและธรรมชาติของพวกเขามาก เมื่อคุณไปคุณจะเห็นแววตาแห่งความสุขของพวกเขาชมวัดวังก์วิเวการามอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สถานที่แห่งนี้เคยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ (Unseen Thailand) ที่มีชื่อเสียงทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติปัจจุบันอุโบสถหลังเก่าที่จมอยู่ใต้น้ำ ซึ่งเมื่อไหร่ที่น้ำลดระดับลง เมืองบาดาลทั้งเมืองก็จะเผยความงดงามของโบราณสถาน ให้ปรากฏแก่สายตาของผู้มาเยือนเสมอๆ ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ซึ่งจะเห็นเมืองบาดาลได้คือ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่น้ำในเขื่อนลดลง ต่ำสุด หลังจาก
นั้นชม เจดีย์พุทธคยาเป็นเจดีย์จำลอง มีขนาดเล็กกว่าเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่อินเดีย ด้านหน้าเจดีย์มีรูปปั้นสิงห์ที่เป็นศิลปะแบบมอญ 2 ตัว ยืนเฝ้าบันไดทางขึ้นที่ทอดยาวพาขึ้นสู่ตัวเจดีย์ ที่เชื่อว่าจะคอยปกป้องเจดีย์อยู่สองข้างบันไดทางเข้า มีความสวยและงดงามมาก ส่องแสงทองเด่นอร่ามทั่วทุก
สารทิศ บนยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงพ่ออุตตมะอัญเชิญมาจากประเทศ
ศรีลังกาเพื่อไว้ให้สักการะบูชา
ค่ำ : นำท่านรับประทานอาหารเย็น
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม

วันที่ 2 ตักบาตรหมู่บ้านมอญ – ด่านเจดีย์สามองค์ – เมืองพญาตองซู (พม่า) – อ่างเก็บน้ำด่านเจดีย์
เช้า : นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าร่วม พิธีตักบาตรมอญ เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบ้านที่นี่ ทุกเช้าตรู่เวลาประมาณ 6.30 น. ชาวบ้าน นักท่องเที่ยว ต่างต่อแถวเนื่องแน่น เพื่อรอใส่บาตรพระสงฆ์ คุณจะพบรอยยิ้มของคนในชุมชน เด็กน้อยผู้นำโถข้าวมาซ้อนไว้บนศีรษะ หรือนักท่องเที่ยวที่สวมชุดมอญเดินถ่ายรูป เป็นภาพที่คุณไม่อาจเห็นที่ไหนในประเทศนี้นำท่านชม ด่านเจดีย์สามองค์ เป็นเขตสิ้นสุดชายแดนตะวันตกของประเทศไทย กั้นพรมแดนระหว่างไทยและพม่า สมัยก่อนที่แห่งนี้เคยเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญในการทำสงครามไทย–พม่า เดิมเรียกกันว่า “หินสามกอง” เนื่องจากชาวบ้านผ่านมาบริเวณนี้ ก็จะนำหินมากองไว้เพื่อสักการะเป็นสิริมงคลในการเดินทาง นานวันกองหินก็ได้มีขนาดใหญ่ขึ้น และต่อมา
พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีก็ได้นำชาวบ้านมาก่อสร้างเจดีย์จากหินกองใหญ่ ซึ่งเป็นเจดีย์สามองค์ในปัจจุบัน
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั้น เดินทางชม เมืองพญาตองซู ประเทศพม่า เป็นเมืองที่ติดชายแดนไทยฝั่งเจดีย์สามองค์ เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่ ภายในเมืองจะมีตลาด วัด โดยเฉพาะวัดเสาร้อยต้น และวัดเจดีย์ทอง ที่มีนักท่องเที่ยวไทยนิยมแวะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชมความสวยงามภายในวัด วิถีชีวิตก็เป็นคนพม่าแท้ๆ พูดไทยได้ส่วนมาก เพราะชาวพม่าส่วนใหญ่ติดต่อกับฝั่งประเทศไทย ภายในเมืองยังมี
ร้านค้า ร้านกาแฟ สำหรับบริการนักท่องเที่ยวคนไทย และยังมีบรรยากาศดีๆที่บริเวณทะเลสาบนกยูง
เดินเที่ยวในตลาดพญาตองซู เป็นตลาดที่คึกคัก ของราคาค่อนข้างถูก อาหารอร่อย มีแป้งทานาคาขาย เสื้อผ้าพื้นเมือง กระเป๋ารองเท้าพื้นเมือง อาหารป่า หลังจากนั้นนำท่านชม อ่างเก็บน้ำด่านเจดีย์
สามองค์เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงามทั้งสองฟากฝั่งของทั้งไทยและพม่า
ค่ำ : นำท่านรับประทานอาหารเย็น
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม

วันที่ 3จุดชมวิวสังขละบุรี – ทองผาภูมิ – อีต่องกีกาญจนบุรี– กรุงเทพเช้า : นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวสังขละบุรีเป็นอีกที่หนึ่งที่ชาวกางเต็นท์นึกถึงเสมอเวลาเยือน
สังขละบุรีสามารถเห็นสะพานมอญ ทอดตัวยาวผ่านแม่น้ำ เห็นวิถีชีวิตชาวมอญที่อยู่สองฟากฝั่ง ในช่วงเวลายามเย็นที่นี่มีไฟประดับให้แสงสว่างได้อย่างสวยงามมาก มองเห็นวิวสวย ๆ ของสังขละบุรีได้แบบเย็นสบายใจ หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อ. ทองผาภูมิที่ได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศไทย และเป็นหนึ่งในที่เที่ยวกาญจนบุรียอดนิยม ด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่มีภูเขาจำนวนมาก หรือจะเรียกว่าเป็นทะเลภูเขาก็ว่าได้ พร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางชมบ้านอีต่อง หมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาแห่ง ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ เมืองแห่งเหมืองแร่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีต หลังจากตำนานอันรุ่งโรจน์ได้ปิดตัวลง คงไว้ซึ่งหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดฮิต ที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ เหมือนมีมนต์สะกดให้นักท่องเที่ยวผู้โหยหาธรรมชาติ เดินทางเข้ามาสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ ยิ่งในช่วงฤดูฝนจะได้พบกับภาพไอหมอกปกคลุมทั้งหมู่บ้าน กลายเป็นภาพที่โรแมนติกงดงามมากอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่อยากจะแนะนำให้กับทุกคน โดยเฉพาะคนที่ชอบถ่ายรูปก็คือบริเวณเหมืองปิล็อก ซึ่งเป็นพื้นที่ทำเหมืองเก่า ปัจจุบันยังคงหลงเหลือ เครื่องมือทำเหมืองโบราณ และยานพาหนะที่ใช้ทำเหมืองไว้อยู่
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
…… น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพและความประทับใจไม่รู้ลืม

Gallery

รายละเอียดการจอง

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน จำนวน รวมทั้งหมด
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง

฿0.00

ราคารวมทั้งหมด : ฿ 0.00
ล้างค่า

Gallery from Packages