สนใจติดต่อ :
(+66)2213-2502-3
sales@bigworldholiday.co.th

ระนอง – ชุมพร – ประจวบฯ 4 วัน 3 คืน

ระนอง – ชุมพร – ประจวบฯ 4 วัน 3 คืน

ระนอง – ชุมพร – ประจวบฯ 4 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง :
3/4/21 5:30 pm
6/4/21 5:30 pm

฿5,950.00

ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด

สนใจติดต่อ :
(+66)2213-2502-3
sales@bigworldholiday.co.th

ระนอง – ชุมพร – ประจวบฯ 4 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง :

3/4/21 5:30 pm
6/4/21 5:30 pm

เที่ยวบินการเดินทาง

ลำดับ จาก-ถึง วันที่ เวลาเที่ยวบิน สายการบิน เที่ยวบิน

 

สภาพอากาศ

Wellington
10°
Fair
06:5917:47 NZST
Feels like: 8°C
Wind: 12km/h N
Humidity: 81%
Pressure: 995.1mbar
UV index: 0
FriSatSun
min 9°C
12/7°C
15/11°C

อัตราแลกเปลี่ยน

Exchange Rate: THB

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางรหัสทัวร์ราคาเริ่มต้นที่จำนวนที่รับได้สถานะ
3 - 6 เมษายน 2564BWSERCP01฿5,950.00

In stock

ติดต่อบริษัททัวร์

รายการเดินทาง

วันเสาร์ที่ 3 เม.ย. 64 (1)   กรุงเทพฯ – ระนอง ประตูสู่อันดามัน

06.00 น.                คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ด้านกระเป๋าสัมภาระก่อนออกเดินทาง

06.45 น.                ออกเดินทางสู่ ภาคใต้ จังหวัดระนอง โดยรถโค้ชปรับอากาศ เป็นเมืองที่มีธารน้ำแร่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประตูสู่อันดามัน ระนองได้ฉายาว่าเป็นเมือง “ฝนแปด แดดสี่”

 บริการอาหารเช้าบนรถ แบบกล่อง (มื้อที่ 1)

พบกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดี สนุกสนานกับข้อมูลและกิจกรรมสันทนาการบนรถ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

บ่าย        ออกเดินทางต่อสู่ จ.ระนอง … ถึง ระนอง … นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Blu Monkey Hub & Hotel Ranong () (หรือเทียบเท่า)

เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

 พักค้างคืน ณ โรงแรม Blu Monkey Hub & Hotel Ranong () (หรือเทียบเท่า)

วันอาทิตย์ที่ 4 เม.ย. 64 (2)              ระนอง เมืองน้ำแร่ – พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) – บ้าน 100 ปี เทียนสือ – ค่ายเจ้าเมืองระนอง – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน ณ บ่อน้ำพุร้อนธาริน – วัดบ้านหงาว นมัสการหลวงพ่อดีบุก – ภูเขาหญ้า – ชุมพร  

 บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) หากมาระนองต้องแวะกินติ่มซำ อิ่มอร่อยกับเมนูติ่มซำ

เช้า          นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ ร.5 ร.6 และ ร.7 และได้จัดจำลองบรรยากาศของพระราชวังเดิมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้องบรรทมของรัชกาลที่ 5 ห้องบรรทมของพระราชินีและพระราชโอรส พระราชธิดา ห้องทรงพระอักษร ชมความงดงามและสถาปัตยกรรมที่งดงามของปราสาทไม้ที่สร้างด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทองทั้งหลัง … ต่อไปเดินทางสู่ บ้านเทียนสือ เป็นบ้านเก่าที่มีอายุกว่า 150 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านหนึ่งของเมืองระนอง รวมทั้งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น … จากนั้นนำท่านสู่ ค่ายเจ้าเมืองระนอง เป็นจวนของเจ้าเมืองระนองคนแรก คือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี หรือท่านคอซูเจียง เป็นแหล่งโบราณสถานแห่งหนึ่งที่สำคัญของระนอง ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราญสถาน ภายในจวนเจ้าเมืองระนองเป็นบ้านพักอาศัยของลูกหลานในสกุล ณ ระนอง หลายครอบครัว

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)

บ่าย        นำท่านอาบน้ำแร่ แช่ออนเซน ณ บ่อน้ำพุร้อนธาริน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ของจังหวัดระนอง พร้อมให้ท่านสัมผัสบรรยากาศผ่อนคลาย ด้วยการแช่น้ำแร่บริสุทธิ์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี ไร้กลิ่นกำมะถัน ไม่มีคลอรีน ที่ผ่านการรับรองว่าอุดมด้วยแร่ธาตุอันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและผิวพรรณมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพราะเชื่อว่าสุขภาพดี สร้างได้ … จากนั้นนำท่านสู่ วัดบ้านหงาว นมัสการ หลวงพ่อดีบุก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอุโบสถ 2 ชั้น หรือที่เรียกว่า อุโบสถลอยฟ้ากว้าง รอบอุโบสถเทคอนกรีตเป็นลานกว้างมีลูกกรงล้อมรอบ ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน มีนามว่า “หลวงพ่อดีบุก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีชื่อเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์” มีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง” … ต่อไปนำท่านสู่ ภูเขาหญ้า เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น มีแต่ต้นหญ้าปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ภูเขาที่เต็มไปด้วยหญ้าต่างสีต่างวันเวลาและเนินเขางดงาม … จนได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ จ.ชุมพร

เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

 พักค้างคืน ณ โรงแรมเอเต้ ชุมพร (A-TE’ Chumphon HOTEL) (+) (หรือเทียบเท่า)

วันจันทร์ที่ 5 เม.ย. 64 (3) ชุมพร – ดำน้ำชมปะการัง ณ หมู่เกาะชุมพร – หาดทรายรี สถานที่สิ้นพระชนม์

                                                                กรมหลวงชุมพรฯ – ศาลกรมหลวงชุมพรฯ – จุดชมวิวเขามัทรี

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7)

เช้า          นำท่านไปดำน้ำดูปะการัง โดยเรือสปีดโบ๊ท ชมความสวยงามทางทะเลของ หมู่เกาะชุมพร เป็นแหล่งรวบรวมของปะการัง ดอกไม้ทะเลที่มีสีสัน ปลานานาชนิด สัตว์ใต้ท้องทะเลน้อยใหญ่ หอยมือเสือ เป็นต้น ที่ยังคงรอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยอันสมบูรณ์อยู่ขณะนี้ อาทิ ชม เกาะง่ามน้อย ชมดงปะการังเขากวาง และปลาผีเสื้อ ปลาไหลมอร์เรย์ ปลาเก๋า เกาะง่ามใหญ่ เก็บภาพของ “Right Hand of Buddha” (ฝ่ามือพระพุทธเจ้า) ตัวเกาะเป็นที่อยู่ของนกนางแอ่นจำนวนมาก ชมสวนดอกไม้ทะเล มีปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร ทากทะเลที่สวยสุด

เที่ยง        บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ (มื้อที่ 8)

บ่าย        เดินทางต่อไปสู่จุดดำน้ำ ชม เกาะกะโหลก สามารถพบปะการังหลายชนิด อาทิ ปะการังฟองน้ำครก ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง มีฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย เช่น ปลาหางเหลือง ปลาเก๋า ปลาสากฝูงใหญ่เวียนว่ายรอบเกาะ เกาะทะลุ เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก บนเกาะมีโพรงถ้ำขนาดใหญ่หลายถ้ำอยู่คร่อมผิวน้ำ สามารถว่ายน้ำลอดทะลุไปยังฝั่งตรงข้าม ท่านจะได้พบปะการังโขดสวยงาม ปลาผีเสื้อเงิน-ทอง ปลาสลิดทะเล ปลาผีเสื้อจักรพรรดิ เป็นต้น … จากนั้นนำท่านสู่ หาดทรายรี เป็นที่ที่มีหาดทรายขาวและมีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดชุมพร เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรืออันทันสมัยให้กับประเทศไทย และเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์ … ต่อไปนำท่านสักการะ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือทั้งปวงและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป อนุสรณ์สถานประกอบด้วย ศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯหลังเก่า และหลังใหม่ ที่สร้างขึ้นบนเนินเขา ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเล … จนได้เวลาอันควร นำท่านสู่ จุดชมวิวเขามัทรี เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สามารถชมวิวของชุมพร ได้แบบ 360 องศา มองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดของทะเลชุมพร ด้านบนจุดชมวิวเขามัทรี มีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลาลักษณะคล้ายกับท่านั่งขององค์จตุคามรามเทพมองออกไปที่ชายทะเลชุมพร

เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9)

 พักค้างคืน ณ โรงแรมเอเต้ ชุมพร (A-TE’ Chumphon HOTEL) (+) (หรือเทียบเท่า)

วันอังคารที่ 6 เม.ย. 64 (4)                ชุมพร – ประจวบคีรีขันธ์ – กินลม ห่มทราย (กิจกรรมสปาทราย พร้อมนวด ณ บ้านทุ่งประดู่) – กรุงเทพฯ

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 10)

เช้า          นำท่านเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทางทะเลว่าด้วยการทำ “สปาทราย” หรือ “ห่มทราย” บริเวณหาดสน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชนที่สืบทอดกันมา เพื่อเป็นการบำบัดความเครียด และยังขับสารพิษออกจากร่างกายด้วย ก่อนทำต้องดื่มน้ำมะพร้าวนกคุ้ม เพราะต้องนอนในทรายที่เจอแดดและลม อาจทำให้ร่างกายเสียน้ำได้ ทรายที่บ้านทุ่งประดู่มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นทรายคริสตัล ไม่ติดตัว ไม่เหนียวตัว ปัดออกได้ง่าย ในเม็ดทรายมีสารซิลิเกต แคลเซียมคาร์บอเนต ฟอสเฟส กำมะถัน ฯลฯ ช่วยดูดซับสารพิษและช่วยในการรักษาโรคต่างๆ เช่น กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต  บรรเทาอาการเหน็บชา อัมพฤกษ์  ขับน้ำคาวปลา และดูดสารพิษ หลังจากนอนทำสปาทราย 30 นาที จะปิดท้ายด้วยการนวดแผนไทย

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 11)

บ่าย                        นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ … ระหว่างทางนำท่านแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก

18.00 น.                (โดยประมาณ) เดินทางถึง จุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ 

Gallery

รายละเอียดการจอง

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน จำนวน รวมทั้งหมด
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง

฿0.00

ราคารวมทั้งหมด : ฿ 0.00
ล้างค่า

Gallery from Packages