BIGWORLD HOLIDAY

Promotions

Photo Gallery

อัตราแลกเปลี่ยน

สภาพอากาศ

เช็คเวลาทั่วโลก

  • - Bangkok
  • - Australia
  • - China
  • - Hong Kong
  • - New Zealand
  • - Japan

CALL CENTER

084-081-6838

Program Tour

NEW ZEALAND

72,900.- ดาวน์โหลด
1.BW...The Hobbit Tour เกาะเหนือ (อ๊อคแลนด์-โรโตรัว-เทาโป 6วัน4คืน) by TG สะสมไมล์50% (สงกรานต์60)
ชมเมืองอ๊อคแลนด์-ย่านกลางเมืองควีนสตรีท- อ๊อคแลนด์ ฮาร์เบอร์-ชมศุนย์วัฒนธรรมชาวเมารี- บ่อน้ำพุร้อน-ตัดขนแกะที่อโกรโดม-เรนโบว์ สปริง-ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ The Hobbit-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม
กำหนดการเดินทาง
10-15 เม.ย.60 (สงกรานต์)
11-16 เม.ย.60 (สงกรานต์)
**
พิเศษ.. อาหารเมารีพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองชาวเมารี
94,900.- ดาวน์โหลด
2.BW..Beautiful New Zealand (เกาะใต้ 7วัน 5คืน) by QF -สงกรานต์60
ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค-ล่องเรือกลไฟ Tss Earnslaw -ทะเลสาบวาคาทีปู-วอลเตอร์พีค ฟาร์ม พร้อมชมการตัดขนแกะ-เทคาโป-ไคร้สท์เชิร์ช-นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์-แซนตี้ ทาวน์-ล่องเรือชม
กำหนดการเดินทาง
11-17 เม.ย.60 (สงกรานต์)
**
พิเศษ...กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
95,900.- ดาวน์โหลด
3.BW.Happy Milford Sound (เกาะใต้ 7วัน5คืน) by SQ -สงกรานต์60
ไคร้สท์เชิร์ช-ดะนิดิน-ชมปราสาทลาร์นัค-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี-นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีคและลูจ-ล่องเรือมิลฟอร์ดซาวด์-โอมารามา-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โบสถ์ขนาดเล็กทีสุด
กำหนดการเดินทาง
10-16 เม.ย.60 (สงกรานต์)
**
พิเศษ...กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
96,900.- ดาวน์โหลด
4.BW..Amazing New Zealand (เกาะใต้ 7วัน5คืน) by SQ -สงกรานต์
ไคร้สท์เชิร์ช-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-ล่องเรือชมความงามของมิลฟอร์ด ซาวด์- นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีคและลูจ-ชมฟ๊อกซ์กลาเซียร์-นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์
กำหนดการเดินทาง
9-15 เม.ย.60 (สงกรานต์)
11-17 เม.ย.60 (สงกรานต์)
**
พิเศษ แถมกุ้งมังกร และเป๋าฮื้อทะเลใต้
99,900.- ดาวน์โหลด
5.BW..Romantic South Island (เกาะใต้ 7วัน5คืน) by SQ -สงกรานต์60
ไคร้สท์เชิร์ช-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-ล่องเรือกลไฟทะเลสาบวาคาทีปู-ทะเลสาบวานาก้า-ชมฟ๊อกซ์กลาเซียร์-นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์-ชมปลาโลมาพันธฺุที่เล็กที่สุด-ไคร้สท์เชิร์ช
กำหนดการเดินทาง
11-17 เมษายน 60 (สงกรานต์)
12-18 เมษายน 60 (สงกรานต์)
**
พิเศษ...กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
101,900.- ดาวน์โหลด
6.BW..Tasman Glacier South Island 7Days/5Nights (เกาะใต้) by SQ -สงกรานต์60
ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ชมยอดเขาเม้าท์คุ้ก นั่งเรือชมกลาเซียร์ทะเลสาบทัสมาน-เมืองครอมเวล-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบ๊อบส์ พีค+ลูจ-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อก กลาเซียร์-นั่งรถไฟสายทรานซ์ อัลไฟน์ชมเทือกเขา-ไคร้สท์เชิร์ท
กำหนดการเดินทาง
10 -16 เม.ย.60 (สงกรานต์)
**
พิเศษ แถมกุ้งมังกร และเป๋าฮื้อทะเลใต้
112,900.- ดาวน์โหลด
7.BW.Fantastic New Zealand 8 Days 6 Nights (เกาะเหนือ+เกาะใต้) by QF (สงกรานต์60)
อ็อคแลนด์-Sky Tower-หมู่บ้านฮอบบิต-โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-นั่งกระเช้ากอนโดล่า+Luge-ล่องเรือชมความงามของมิลฟอร์ด ซาวด์-เทคาโป
กำหนดการเดินทาง
9 -16 เม.ย.60 (สงกรานต์)
**
พิเศษ.. อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์
118,900.- ดาวน์โหลด
8.BW..Perfect New Zealand 8D/6N (บินภายใน)เกาะเหนือ+เกาะใต้ by TG (สะสมไมล์ 50%) สงกรานต์60
อ็อคแลนด์-Sky Tower-หมู่บ้านฮอบบิต-โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี--ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-ควีนส์ทาวน์-ชมกระโดดบันจึ้-นั่งกระเช้ากอนโดล่า+Luge-ล่องเรือชมความงามของมิลฟอร์ด ซาวด์-เทคาโป
กำหนดการเดินทาง
11-18 เม.ย.60 (สงกรานต์)
**
พิเศษ.. การแสดงพื้นเมืองชาวเมารี / กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
126,900.- ดาวน์โหลด
9.BW..Grand tour NZ (บินภายใน)เกาะเหนือ + เกาะใต้ 9วัน 7คืน (สงกรานต์60)
อ็อคแลนด์-Sky Tower-หมู่บ้านฮอบบิต-โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-นั่งกระเช้ากอนโดล่า-ทะเลสาบวานาก้า- ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - นั่งรถไฟสายทรานซ์ อั
กำหนดการเดินทาง
10 -18 เม.ย.60 (สงกรานต์)
**
พิเศษ.. อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์
125,900.- ดาวน์โหลด
10.BW..Glacier Explorer (บินภายใน)เกาะเหนือ + เกาะใต้ 9วัน 7คืน by SQ (สงกรานต์60)
อ็อคแลนด์-Sky Tower-หมู่บ้านฮอบบิต-โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-ดะนีดิน-ปราสาทลาร์นัค-ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-เทคาโป-ไคร้สท์เชิร์ช-นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีคและลูจ-นั่งเรือ
กำหนดการเดินทาง
9 -17 เม.ย.60 (สงกรานต์)
**
พิเศษ.. การแสดงพื้นเมืองชาวเมารี / กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
128,900.- ดาวน์โหลด
11.BW..Discovery NZ (บินภายใน)เกาะเหนือ+เกาะใต้ 9วัน 7คืน by SQ (สงกรานต์60)
อ็อคแลนด์-โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - นั่งรถไฟสายทรานซ์ อัลไฟน์ -ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า-ไคร้สท์เชิร์ช
กำหนดการเดินทาง
8 -16 เม.ย.60 (สงกรานต์)
**
พิเศษ.. อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์
68,900.- ดาวน์โหลด
BW...The Hobbit Tour เกาะเหนือ (อ๊อคแลนด์-โรโตรัว-เทาโป 6วัน 4คืน) by TG สะสมไมล์ 50%
ชมเมืองอ๊อคแลนด์-ย่านกลางเมืองควีนสตรีท- อ๊อคแลนด์ ฮาร์เบอร์ -ชมศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - บ่อน้ำพุร้อน - ตัดขนแกะที่อโกรโดม-เรนโบว์ สปริง-ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ The Hobbit - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม-ทะเล
กำหนดการเดินทาง
12-17 ม.ค.60
21-26 ก.พ.60
16-21 มี.ค.60
24-29 มี.ค.60
**
พิเศษ.. อาหารเมารีพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองชาวเมารี
99,900.- ดาวน์โหลด
BW..Beautiful New Zealand 7 Days (เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน) by QF
ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค- ล่องเรือกลไฟ Tss Earnslaw --ทะเลสาบวาคาทีปู- วอลเตอร์พีค ฟาร์ม พร้อมชมการตัดขนแกะ - ชมฟ๊อกซ์กลาเซียร์-นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ -ไคร้สท์เชิร์ช-ล่องเร
กำหนดการเดินทาง
14-20 ม.ค.60
18-24 ก.พ.60
25-31 มี.ค.60
99,900.- ดาวน์โหลด
BW..Romantic South Island (เกาะใต้ 7 วัน 5คืน ) by SQ
ไคร้สท์เชิร์ช - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ควีนส์ทาวน์ ชมการกระโดดบันจี้-ล่องเรือกลไฟทะเลสาบวาคาทีปู-ทะเลสาบวานาก้า- ชมฟ๊อกซ์กลาเซียร์-นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์-ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า-ไคร้สท์เชิร์ช
กำหนดการเดินทาง
19-25 ม.ค.60
21-27 ก.พ.60
24-30 มี.ค.
**
พิเศษ...กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
122,900.- ดาวน์โหลด
BW..Grand tour NZ (บินภายใน)เกาะเหนือ + เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน by TG สะสมไมล์50%
อ็อคแลนด์ Sky Tower-หมู่บ้านฮอบบิต-โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์ ชมกระโดดบันจึ้ - ล่องเรือกลไฟ Tss Earnslaw-ทะเลสาบวานาคา- ฟ๊อกซ์ กราเซียร์ - นั่งรถไฟสายทรานซ
กำหนดการเดินทาง
7-15 ม.ค.60
18-26 ก.พ.60
18-26 มี.ค.60
**
พิเศษ.. อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์

ททท.11/4081 Copyright © 2017 BIGWORLD HOLIDAY Co.,Ltd. All right reserved Office Tel.(662)213-2502-3, Fax.(662)676-2705