• พบกันที่งาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ 21 #TITF 2017 วันที่ 10-13 สิงหาคม 60 ณ ศูนย์สิริกิติ์ #Booth Plenany Hall 182-183


BIGWORLD HOLIDAY

Promotions

Photo Gallery

อัตราแลกเปลี่ยน

สภาพอากาศ

เช็คเวลาทั่วโลก

  • - Bangkok
  • - Australia
  • - China
  • - Hong Kong
  • - New Zealand
  • - Japan

CALL CENTER

084-081-6838

CHINA

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

BIG JOYFUL DAY SHANGHAI 5D4N [TG]

กำหนดการเดินทาง
28,900 บาท07 – 11 // 26 – 30 กรกฎาคม 2560
Contact10 – 14 สิงหาคม // 23 – 27 สิงหาคม 2560
Contact13 – 17 กันยายน // 27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2560
Contact19 – 23 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

ททท.11/4081 Copyright © 2017 BIGWORLD HOLIDAY Co.,Ltd. All right reserved Office Tel.(662)213-2502-3, Fax.(662)676-2705