BIGWORLD HOLIDAY

Promotions

Photo Gallery

อัตราแลกเปลี่ยน

สภาพอากาศ

เช็คเวลาทั่วโลก

  • - Bangkok
  • - Australia
  • - China
  • - Hong Kong
  • - New Zealand
  • - Japan

CALL CENTER

084-081-6838

Program Tour

NEW ZEALAND

89,900.- ดาวน์โหลด
Holiday New Zealand 7 Days 5 Nights [QF]
ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค-ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ทะเลสาบเทคาโป-ไครสเชิร์ช-โบทานิกการ์เด้น-อะคารัว-ล่องเรือชมโลมา
กำหนดการเดินทาง
11-17 ตุลาคม 2560
18-24 ตุลาคม 2560 (วันปิยะ)
15-21 พฤศจิกายน 2560
06-12 ธันวาคม 2560 (วันพ่อ)
67,900.- ดาวน์โหลด
New Zealand North Island 6 Days [TG]
อ็อคแลนด์-สะพานฮาร์เบอร์-ย่านควีนส์สตรีท-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท-ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-เรนโบว์สปริงค์-อโกรโดม-ทะเลสาบเทาโป-น้ำตกฮูก้า-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-อ็อคแลนด์
กำหนดการเดินทาง
19-24 ,21-26 ตุลาคม 2560
16-21 พฤศจิกายน 2560
30 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2560
122,900.- ดาวน์โหลด
Grand Tour New Zealand Nth &Sth 9 Days
อ็อคแลนด์-หอคอยสกายทาวเวอร์-หมู่บ้านฮอบบิท-โรโตรัว-อะโกรโดม-ชมโชว์ชาวเมารี-โรโตรัว+ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-สไกนไลน์กอนโดล่า-ล่องเรือทะเลสาบโรโตรัว-เมืองเนเปียร์+ชิมไวน์รสเลิศ-เคเบิลคาร์-พิพิธภัณฑ์เทปาปา
กำหนดการเดินทาง
21 – 29 ตุลาคม 2560 (วันปิยะ)
18 – 26 พฤศจิกายน 2560
02 – 10 ธันวาคม 2560 (วันพ่อ)
75,900.- ดาวน์โหลด
Graceful New Zealand 7Days [ SQ]
อ็อคแลนด์-หอคอยสกายทาวเวอร์-หมู่บ้านฮอบบิท-โรโตรัว-อะโกรโดม-ชมโชว์การแสดงของชาวเมารี-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-สไกนไลน์กอนโดล่า-ล่องเรือทะเลสาบโรโตรัว-ชมเมืองเนเปียร์+ชิมไวน์-เคเบิลคาร์-พิพิธภัณฑ์เทปาปา
กำหนดการเดินทาง
4 – 10 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560
14 – 21 พฤศจิกายน 2560
66,900.-
New Zealand North Island The Hobbit Tour 6 days [TG]
สะพานฮาร์เบอร์-ย่านควีนส์สตรีท-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท-โรโตรัว-ชมศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-เรนโบว์สปริงค์-อโกรโดม-ทะเลสาบเทาโป-น้ำตกฮูก้า-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
กำหนดการเดินทาง
10-15 สิงหาคม 2560 (วันแม่)
21- 26 กันยายน 2560
77,900.- ดาวน์โหลด
Beautiful New Zealand 6 days [QF]
ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้ากอนโดล่า-ชมการกระโดดบันจี้จั้ม-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ทะเลสาบเทคาโป-อะคารัวล่องเรือชมโลมา
กำหนดการเดินทาง
11 – 16 ส.ค. 2560 (วันแม่)
21 – 26 ก.ย. 2560
119,900.- ดาวน์โหลด
Grand Tour New Zealand Nth & Sth 9 Day [TG]
หอคอยสกายทาวเวอร์-หมู่บ้านฮอบบิท-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ถ้ำหนอนเรืองแสง-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-ฟ๊อกซ์กลาเซียร์-รถไฟทรานซ์อัลไพน์
กำหนดการเดินทาง
12 – 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่)
16 - 24 กันยายน 2560
73,900.- ดาวน์โหลด
BW Graceful New Zealand (เกาะเหนือ) 7Days [SQ]
อ็อคแลนด์-หอคอยสกายทาวเวอร์-หมู่บ้านฮอบบิท-โรโตรัว-อะโกรโดม-ชมโชว์ชาวเมารี-โรโตรัว+ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-สไกนไลน์กอนโดล่า-ล่องเรือทะเลสาบโรโตรัว-เมืองเนเปียร์+ชิมไวน์รสเลิศ-เคเบิลคาร์-พิพิธภัณฑ์เทปาปา
กำหนดการเดินทาง
2-8,13-29 สิงหาคม 2560
06-12 กันยายน 2560
69,900.- ดาวน์โหลด
1.BW THE HOBBIT TOUR นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6วัน 4คืน BY TG สะสมไมล์ 50 %
เกาะเหนือ อ็อคแลนด์-ย่านกลางเมืองควีนสตรีท-ออคแลนด์ ฮารเบอร์แลนด์-ชมศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-บ่อน้ำพุร้อน-ตัดขนแกะที่อโกรโดม-เรยโบว์ สปริง-โรโตรัว-ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ THE HOBBIT-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม
กำหนดการเดินทาง
08 - 13 มิถุนายน 2560
06 - 11 กรกฎาคม 2560
*** พิเศษ อาหารชนเผ่าเมารี พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ***
77,900.- ดาวน์โหลด
2.BW BEAUTIFUL NEW ZEALAND เกาะใต้ 6วัน 4คืน BY QF
ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค-ล่องเรือกลไฟ Tss Earnslaw-ทะเลสาบวาคาทีปู-วอลเตอร์พีค ฟาร์ม พร้อมชมการตัดขนแกะ-นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช-ล่องเรือชมโลมาที่อะคารัว
กำหนดการเดินทาง
17 - 22 มิถุนายน 2560
07 - 12 กรกฎาคม 2560
*** พิเศษ กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ ***
126,900.- ดาวน์โหลด
5.BW GRAND TOUR NZ (บินภายใน) เกาะเหนือ+เกาะใต้ 9วัน 7คืน BY TG สะสมไมล์ 50%
อ็อคแลนด์ Sky Tower-หมู่บ้านHobbit-โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-ไคร้สท์เซิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟ Tss Earnslaw-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์-นั่งรถไฟสายทรานซ์ อัลไพน์
กำหนดการเดินทาง
08 - 16 กรกฎาคม 2560
***พิเศษ อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีนทาวน์***

AUSTRALIA

54,900.- ดาวน์โหลด
HOLIDAY AUSTRALIA TOUR 5 DAYS 3 NIGHTS [QF]
บริสเบน-โกลด์โคสท์-Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมืองโกลด์โคสท์-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน-ซิดนีย์-ชมหาดบอนได-เดอะแก๊ป-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
กำหนดการเดินทาง
7 – 11, 14 – 18 ตุลาคม 2560
4 – 8, 18 – 22 พฤศจิกายน 2560
2 – 6 ธันวาคม 2560 (วันพ่อ)
54,900.- ดาวน์โหลด
DELIGHT AUSTRALIA 5 DAYS 3 NIGHTS [ QF]
ซิดนีย์-เมลเบิร์น-รถไฟจักรไอน้ำโบราณ-ชมนกเพนกวินเกาะฟิลลิป-เกรทโอเชียนโร้ด (เต็มสาย)-พอร์ตแคมเบลล์-ล่องเรืออ่าวซิดนีย์-ช็อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง
7 – 11 ตุลาคม 2560
14 – 18 ตุลาคม 2560
4 – 8 พฤศจิกายน 2560
18 – 22 พฤศจิกายน 2560
2 – 6 ธันวาคม 2560 (วันพ่อ)
63,900.- ดาวน์โหลด
POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS [TG]
ซิดนีย์-สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย)-พอร์ตแคมเบลล์-รถไฟจักรไอน้ำโบราณ-ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป-อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง
10 – 15 ตุลาคม 2560
19-24 /21-26 ตุลาคม 2560
21 – 26 พฤศจิกายน 2560
30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2560
5 – 10 ธันวาคม 2560
85,900.- ดาวน์โหลด
CAIRNS - SYDNEY 6 DAYS [QF]
ซิดนีย์-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์-แคนส์-ดำน้ำชมปะการังเกรทแบร์เรียรีฟ-นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์Kuranda Scenic Railway-หมู่บ้านคูรันด้า-ช้อปปิ้ง-สวนธรรมชาติ RAINFO-ซิดนีย์-ช้อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง
11 – 16 ตุลาคม 2560
25 – 30 ตุลาคม 2560
8 – 13 พฤศจิกายน 2560
22 – 27 พฤศจิกายน 2560
6 – 11 ธันวาคม 2560
85,900.- ดาวน์โหลด
HOBART - SYDNEY 6 DAYS 4 NIGHTS [QF]
ซิดนีย์-โฮบาร์ท-ฟาร์มหอยนางรม-แทสมาเนียนเดวิล-พอร์ตอาเธอร์-ตลาดซาลามานก้า-ชมเมืองโฮบาร์ท-พิพิธภัณฑ์โมนา-ซิดนีย์-ช้อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง
5 – 10 ตุลาคม 2560
19 - 24 ตุลาคม 2560
9 – 14 พฤศจิกายน 2560
23 - 28 พฤศจิกายน 2560
7 -12 ธันวาคม 2560
52,900.- ดาวน์โหลด
HOLIDAY AUSTRALIA TOUR 5 DAYS 3 NIGHTS [QF]
นครซิดนีย์-บริสเบน-ชมเมือง-โกลด์โคสท์-Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมืองโกลด์โคสท์-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน-ซิดนีย์-ชมหาดบอนได-เดอะแก๊ป-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-ช้อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง
10-14 สิงหาคม 2560
21-25 กันยายน 2560
63,900.- ดาวน์โหลด
POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS [TG]
ซิดนีย์-KOALA PARK-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-เที่ยวชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย)-รถไฟจักรไอน้ำโบราณ-ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
กำหนดการเดินทาง
20-25 มิถุนายน 2560
5-10, 8-13 กรกฎาคม 2560
9-14, 12-17 (วันแม่) สิงหาคม 2560
19-24 กันยายน 2560
43,900.- ดาวน์โหลด
WHALE WATCHING TANGALOOMA 5 Days 3 Nights [TG]
บริสเบน-ชมเมือง-ทังกาลูมา รีสอร์ท-เล่นกระดานทราย-ล่องเรือชมวาฬฮัมพ์แบ็ค-ป้อนอาหารนก-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน-โกลด์โคสท์
กำหนดการเดินทาง
24-28 มิถุนายน 60
8-12 กรกฎาคม 60 (วันอาสาฬหบูชา)
12-16 (วันแม่) // 26-30 สิงหาคม 60
23-27 กันยายน 60
39,900.- ดาวน์โหลด
HIGHLIGHT MEBOURNE 6 DAYS 3 NIGHTS [TG]
เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด-พอร์ตแคมเบลล์-รถไฟจักรไอน้ำโบราณ-สวนสัตว์พื้นเมือง-ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
กำหนดการเดินทาง
24-29 มิถุนายน 2560
9-14 กรกฎาคม 2560 (วันอาสาฬหบูชา)
10-15 สิงหาคม 2560 (วันแม่)
9-14 / 20-25 กันยายน 2560
38,500.- ดาวน์โหลด
HIGHLIGHT MEBOURNE 6 D/3N [SQ]
เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด-พอร์ตแคมเบลล์-รถไฟจักรไอน้ำโบราณ -สวนสัตว์พื้นเมือง-ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป-ชเอปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง
10 – 15 สิงหาคม 2517 (วันแม่)
38,900.- ดาวน์โหลด
SYDNEY EASY TOUR 5 DAYS 3 NIGHTS **PROMOTION**[QF]
ชมนครซิดนีย์-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-ช้อปปิ้ง-บลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง-
กำหนดการเดินทาง
7 – 11 กรกฎาคม 2560 (วันเข้าพรรษา )
13-17 / 19 -23 สิงหาคม 2560
9 -13 / 23 - 27กันยายน 2560
55,900.- ดาวน์โหลด
HOLIDAY AUSTRALIA TOUR 5 DAYA 3 NIGHT
ซิดนีย์-บริสเบน-ชมเมือง-โกลด์โคสท์-OBSERVATION DECK ชมวิวเมืองโกลด์โคสท์-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน-พิเศษ.บุฟเฟ่ต์ซีฟูด สด ๆ แบบไม่อั้น-ชมหาดบอนได-เดอะ แก๊ป-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
กำหนดการเดินทาง
10-14 สิงหาคม 2560
21-25 กันยายน 2560
63,900.- ดาวน์โหลด
POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 4 NIGHTA
ซิดนีย์-เที่ยวชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-ช็อปปิ้ง-เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย)-พอร์ตแคมเบลล์-รถไฟจักรไอน้ำโบราณ-ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พร้อมทานกุ้งมังกร
กำหนดการเดินทาง
20 - 25 มิ.ย. 60
5 - 10 (วันอาสาฬหบูชา) ก.ค.60
9 -14 (วันแม่) ส.ค. 60
12-17 (วันแม่) ส.ค. 60
19-24 ก.ย.60
43,900.- ดาวน์โหลด
WHALE WATCHING TANGALOOMA 5 DAY 3 NIGHTS
บริสเบน-ชมเมือง-ทังกาลูม่า-ทังกาลูมา รีสอร์ท-เล่นกระดานทราย-ล่องเรือชมวาฬฮัมพ์แบ็ค-ป้อนอาหารนก-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน
กำหนดการเดินทาง
24-28 มิถุนายน 60
8-12 กรกฎาคม 60 (วันอาสาฬหบูชา)
12-16 (วันแม่) // 26-30 สิงหาคม 60
23-27 กันยายน 60
39,900.- ดาวน์โหลด
HIGHLIGHT MEBOURNE 6 DAYS 3 NIGHTS [TG]
เมลเบิร์นชมเมือง-สวนฟิตซรอย-ผ่านชมอาคารรัฐสภา-รถไฟจักรไอน้ำโบราณ-สวนสัตว์พื้นเมือง-ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป-เกรทโอเชี่ยนโร้ท-พอร์ตแคมเบลล์-Twelve Apostles
กำหนดการเดินทาง
24-29 มิถุนายน 2560
9-14 กรกฎาคม 2560 (วันอาสาฬหบูชา)
10-15 สิงหาคม 2560 (วันแม่)
9-14 / 20-25 กันยายน 2560
38,900.- ดาวน์โหลด
SYDNEY EASY TOUR 5 DAY 3 NIGHTA [QF]
ซิดนีย์-ชมนครซิดนีย์-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-ช้อปปิ้ง-สวนสัตว์พื้นเมือง- อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
กำหนดการเดินทาง
7 – 11 กรกฎาคม 2560 (วันเข้าพรรษา )
13-17 / 19 -23 สิงหาคม 2560
9 -13 / 23 - 27กันยายน 2560

JAPAN

53,900.- ดาวน์โหลด
BIG JAPAN EASY HOKKAIDO 6D4N by TG-สะสมไมล์ 50%
ชมทุ่งดอกไม้หลากสี พร้อมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (พักอองเซ็น 2 คืน)
กำหนดการเดินทาง
04-09 ก.ค.60
*** ปรับราคาใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ***
53,900.- ดาวน์โหลด
BIG JAPAN HOKKAIDO ROMANTIC (SPECIAL) 6D4N by TG
ชมทุ่งดอกไม้หลากสี และชมภูเขาฮาโกดาเตะยามค่ำคืน (พักอองเซ็น 2 คืน พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
กำหนดการเดินทาง
11-16 สิงหาคม 60
**ปรับราคา
59,500.- ดาวน์โหลด
BIG JAPAN SOUNKYO-SAPPORO (LAVENDER) 6D4N by TG
ชมศิลปะบนนาข้าว พร้อมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (พักอองเซ็น 2 คืน พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
กำหนดการเดินทาง
8-13 กรกฎาคม 60
**ปรับราคา

TURKEY

35,900.- ดาวน์โหลด
1.BW…HIGHLIGHT TURKEY 8วัน/5คืน by TK
กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย
กำหนดการเดินทาง
07-14 ก.ค. 60
28 ก.ค.-04 ส.ค. 60
11-18 ส.ค.60
8-15 ก.ย.60
22-29 ก.ย.60
**
พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน**
34,900.- ดาวน์โหลด
2.BW…HIGHLIGHT TURKEY 8DAYS 5NIGHTS (บินภายใน)
กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย
กำหนดการเดินทาง
2-9 พ.ย.60,
16-23 พ.ย.60
7-14 ธ.ค. 60 (วันรัฐธรรมนูญ)
24-31 ธ.ค.60 (วันคริสต์มาส)
27 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61 (วันปีใหม่)
***
พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน**

IRAN

79,900.- ดาวน์โหลด
PERSIAN DELIGHT IRAN 9 วัน 7 คืน (TG)
(เตหะราน - ราชท์ - มาซูเล่ห์ - ชีราช - เปอร์ซีโปลิส - อิสฟาฮาน - คาชาน)
กำหนดการเดินทาง
19 – 27 ต.ค.60
18 – 26 พ.ย.60
1 – 9 ธ.ค.60(วันพ่อ)
29 ธ.ค. – 6 ม.ค.61 (ปีใหม่61)
92,900.- ดาวน์โหลด
GRAND IRAN 11 วัน 9 คืน by TG -สะสมไมล์50% (บินภายใน 2 ขา)
เตหะราน - ราชท์ - หมู่บ้านมาซูเล่ห์ - ชีราช - เปอร์ซีโปลิส - อิศฟาฮาน
กำหนดการเดินทาง
06-16 เม.ย. 60 (สงกรานต์)
ดาวน์โหลด
Persian Delight Iran Iran 9D 7N by TG -สะสมไมล์ 50%
เตหะราน-ราชท์-มาซูเล่ห์-ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส-อิศฟาฮาน-คาชาน
กำหนดการเดินทาง
18 - 26 กุมภาพันธ์ 60
8 – 16 เมษายน 60
29 เม.ย. – 7 พ.ค.60
18 – 26 พฤษภาคม 60
64,900.- ดาวน์โหลด
Highlight Iran 7 วัน 5 คืน by TG- สะสมไมล์ 50%
เตหะราน-ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส-อิศฟาฮาน-อะบียาเน่ห์-คาชาน
กำหนดการเดินทาง
8 – 14 เมษายน 60
13 – 19 เมษายน 60
29 เม.ย. – 5 พ.ค.60
20 – 27 พฤษภาคม 60

RUSSIA

52,900.- ดาวน์โหลด
BIG…รัสเซีย – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน by TG (**Promotion**)
พิเศษ…ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus)
กำหนดการเดินทาง
30 พ.ย.-5 ธ.ค. 60
40,900.- ดาวน์โหลด
BIG..รัสเซีย-มอสโคว์-ซากอร์ส 5 วัน 3 คืน (TG)
พิเศษ…ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus)
กำหนดการเดินทาง
13-17 ก.ย.60
27 ก.ย.-1 ต.ค.60
8-12 พ.ย.60
22-26 พ.ย.60
79,900.- ดาวน์โหลด
โปรแกรม Russia St.Peterburg-Moscow-Zagros 8 Days 6 Nights (AY)
พิเศษ…ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus)
กำหนดการเดินทาง
9-16 กรกฎาคม 60
8-15 สิงหาคม 60

EUROPE

48,900.- ดาวน์โหลด
BW...Capitals of Scandinavia 7D4N (เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน) by TG สะสมไมล์ 50%
เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน (สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ 3 เมืองหลวง (พักบนเรือ 1 คืน)
กำหนดการเดินทาง
3-9 ก.ย.60 (รับได้ 3 ที่สุดท้าย)
6-12 พ.ย.60
20-26 พ.ย.60
------------------------------------
**โปรโมชั่น**
54,900.- ดาวน์โหลด
BW… Easy Classic Eastern 8วัน 5คืน (TG) สะสมไมล์50%
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สาธารณรัฐสโลวัค-สาธารณรัฐเช็ก
กำหนดการเดินทาง
21-28 ก.ย.60 (Oktoberfest)
4-11 พ.ย.60
23-30 พ.ย.60
------------------------------------
**โปรโมชั่น**
49,900.- ดาวน์โหลด
BW... Easy Great Britain (GB) 7วัน 4 คืน (อังกฤษ เวลส์) บิน TG สะสมไมล์50%
ลอนดอน-สโตนเฮ้นจ์ 1 ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-บริสตอล-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-แสตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน-เบอร์มิ่งแฮม-แมนเซสเตอร์-สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด-บิซส์เตอร์ เอ้าทเลท-ลอนดอน-ลอนดอน-มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์-
กำหนดการเดินทาง
10-16 พฤศจิกายน 60
17-23 พฤศจิกายน 60
------------------------------------
**โปรโมชั่น**
58,900.- ดาวน์โหลด
BW... Romantic Swiss 7วัน 4 คืน (สวิตเซอร์แลนด์)[[พิชิต 2 เขาขึ้นจุงฟราว และ ยอดเขาริกี้]] บิน TG
อิตาลี(มิลาน)-ดูโอโม่ – Fox Town Outlet – ลูกาโน่(สวิสฯ)- ล่องเรือทะเลสาบลูกาโน่-อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น- อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาแพล-เว้กกิช – ยอดเขาริกี้ – ซูริค
กำหนดการเดินทาง
13-19 พ.ย. 60
------------------------------------
**โปรโมชั่น**

CHINA

32,900.- ดาวน์โหลด
BIG PARADISE CHENGDU 6D5N BY SICHUAN AIRLINES
เฉิงตู - อุทยานฯโหมวหนีโกว - อุทยานฯจิ่วจ้ายโกว-เฉิงตู-ตูเจียงเอี้ยน-อุทยานฯโหมวหนีโกว-ฉวนจู่ซื่อ-อุทยานฯจิ่วจ้ายโกว-โชว์ระบำทิเบต-เมืองโบราณซงพาน-กำแพงเมืองโบราณ-ร้านบัวหิมะ-ทะเลสาบเตี๋ยซี-
กำหนดการเดินทาง
18-23 ต.ค.60 **รวมเหมา**
2-7 พ.ย.60
41,900.- ดาวน์โหลด
Big…Paradise Chengdu 6 Days/5 Nights (TG)
เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว-อุทยานโหมวหนีโกว-เล่อซาน-(รวมรถเหมาในอุทยาน)-โชว์ทิเบต-เมืองเก่าซงพาน-เฉิงตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-เล่อซาน-หลวงพ่อโตเล่อซาน
กำหนดการเดินทาง
17-22 ต.ค.60 **รถเหมา**
1-6 พ.ย. 60
30,500.- ดาวน์โหลด
BIG HELLO WUHAN 5 DAYS 4 NIGHT (CZ)-อู่ฮั่น - เซียงหยาง - เขาบู๊ตึ๊ง
อู่ฮั่น-เซียงหยาง-เมืองซานเซีย-กู่หลงจง-บ้านพักขงเบ้ง-กำแพงเมืองโบราณเซียงหยาง-ถนนคนเดินฉู่เหอฮั่น-อู่ฮั่น-เขาบู๊ตึ้ง-ตำหนักผาใต้-วังเมฆสีม่วง-ยอดเขาเทียนจู้(นั่งกระเช้า)-ตำหนักทอง-วังไท่เหอกง-อู่ฮั่น
กำหนดการเดินทาง
19-23 ต.ค.60
***
ไม่มีลงร้านช้อปรัฐบาล ***
28,900.- ดาวน์โหลด
BIG ENJOY BEIJING 5D4N [TG]
เยือนดินแดนมังกร ... กรุงปักกิ่ง ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของ โลก เมนูพิเศษ..ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง..สุกี้ปักกิ่ง..กุ้งมังกร พร้อมโชว์กายกรรมปักกิ่ง )
กำหนดการเดินทาง
07 – 11 // 26 – 30 กรกฎาคม 2560
10 – 14 // 23 – 27 สิงหาคม 2560
13 – 17 กันยายน 2560
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2560
19 – 23 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
28,900.- ดาวน์โหลด
BIG JOYFUL DAY SHANGHAI 5D4N [TG]
เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์-อู๋ซี-ซูโจว-จูเจียเจียว ( ชมกายกรรม อีร่าโชว์ โชว์อันดับ 1 ของเมืองจีน พิเศษ...นั่งรถไฟแม่เหล็ก..เมนูพิเศษ..กระดูกหมูอู๋ซี..กุ้งมังกร..เสี่ยวหลงเปา )
กำหนดการเดินทาง
07 – 11 // 26 – 30 กรกฎาคม 2560
10 – 14 สิงหาคม // 23 – 27 สิงหาคม 2560
13 – 17 กันยายน // 27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2560
19 – 23 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
18,900.- ดาวน์โหลด
ิBIG AMAZING GUILIN 5D4N [CZ]
กุ้ยหลิน-หยางซัว-หลงเซิน ( พิเศษ..โชว์ดรีมไลท์ เมนูพิเศษ..เป็ดปักกิ่ง..ปลาแช่เบียร์..เผือกอบน้ำผึ้ง..หมูตงปอกระบอกไม้ไผ่ )
กำหนดการเดินทาง
11 - 16 สิงหสคม 2560 ( วันแม่ )
14 - 19 กันยายน 2560
19 - 24 ตุลาคม 2560 ( วันปิยะมหาราช )
37,500.- ดาวน์โหลด
BIG KINGDOM OF XIAN 6D4N [CZ]
เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ซีอาน ( เมนูพิเศษ..เป็ดย่าง..สุกี้มองโกล..เกี๊ยวน้ำซีอาน )
กำหนดการเดินทาง
10 - 15 สิงหาคม 2560
20 - 25 กันยายน 2560
35,900.- ดาวน์โหลด
BIG JOURNEY SHANGRI-LA 6D4N [TG]
คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า
กำหนดการเดินทาง
13 - 18 กันยายน 2560
12 - 17 ตุลาคม 2560

AFRICA

89,900.- ดาวน์โหลด
โปรแกรม - BW...Excited South Africa 8วัน5คืน by SQ
เคปทาวน์(นั่งกระเช้า)-โจฮันเนสเบิร์ก-ซันซิตี้ (พัก The Palace Hotel 1 คืน)
กำหนดการเดินทาง
10-17 ส.ค. 60 (วันแม่)
24 – 31 ส.ค. 60
7-14 ต.ค. 60
21-28 ต.ค. 60 (วันปิยมหาราช)
*******************
พิเศษ...ลิ้มรสอาหาร ขึ้นชื่อ “หอยเป๋าฮื้อ และ กุ้งมังกร
อาหารไทยในต่างแดน บาร์บีคิวเนื้อสัตว์หลากชนิด “CARNIVORE”
110,900.- ดาวน์โหลด
แพคเก็จ ทัวร์ แอฟริกาใต้-แซมเบีย-บอตสวานา 9 วัน 6 คืน
มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและความงามที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – เทเบิ้ล เมาท์เท่นส์ – ซันซิตี้ – ลิฟวิ่งสโตน(ประเทศแซมเบีย)ชมน้ำตกวิตอเรียที่ยิงใหญ่ที่สุดในแฟริกา –
กำหนดการเดินทาง
เดินทางเดือน ต.ค. 58 - มี.ค. 59 ราคา 4 ท่าน ขึ้นไปเริ่มต้น
106,900.- ดาวน์โหลด
แพคเก็จ ทัวร์ แซมเบีย-บอตสวานา-นามิเบีย 9 วัน 6 คืน
มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและความงามที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม ลิฟวิ่งสโตน(ประเทศแซมเบีย)ชมน้ำตกวิตอเรียที่ยิงใหญ่ที่สุดในแฟริกา – ชมสัตว์ป่าและที่อุทยานแห่งชาติโชเบ(ประเทศบอตสวานา) - วินด์ฮุก
กำหนดการเดินทาง
เดินทางเดือน ต.ค. 58 - มี.ค. 59 ราคา 4 ท่าน ขึ้นไปเริ่มต้น
126,900.- ดาวน์โหลด
แพคเก็จ ทัวร์ แอฟริกาใต้ - นามิเบีย 10 วัน 7 คืน
มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและความงามที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – เทเบิ้ล เมาท์เท่นส์ - ซันซิตี้ - วินด์ฮุก (นามิเบีย) สวาคอปมุนต์ - วัลวิล เบย์ ล่องเรือชมเกาะแมวน้ำ - ตะลุยสัน
กำหนดการเดินทาง
เดินทางเดือน ต.ค. 58 - มี.ค. 59 ราคา 4 ท่าน ขึ้นไปเริ่มต้น

SRILANKA

41,500.- ดาวน์โหลด
EASY SRI LANKA CHILL OUT 7วัน 5คืน by UL - เดือนเม.ย.60
โคลัมโบ-กอลล์-มาตาระ-ยาละ-กตระคาม-มหิยังคณะ-แคนดี้-นุวาระเอลิยะ
กำหนดการเดินทาง
14-20 เม.ย. 60
30 เม.ย.- 6 พ.ค. 60
**
ขาไป UL403 BKK-CMB 09.05-10.55
ขากลับ UL402 CMB-BKK 01.15-06.15
39,900.- ดาวน์โหลด
EASY SRI LANKA CHILL OUT 7วัน 5คืน by UL - เดือนก.พ.-เม.ย.60
โคลัมโบ-กอลล์-มาตาระ-ยาละ-กตระคาม-มหิยังคณะ-แคนดี้-นุวาระเอลิยะ
กำหนดการเดินทาง
11-17 ก.พ. 60
25-31 มี.ค. 60
1-7 เม.ย. 60
**
ขาไป UL1403 BKK-CMB 05.25 - 07.15
ขากลับ UL1402 CMB-BKK 23.30-04.25+1
ขากลับ UL402 CMB-BKK 01.15 - 06.15 (สำหรับกรุ๊ป 1-7 เม.ย.60)
39,900.- ดาวน์โหลด
HIGHLIGHT SRI LANKA 7 วัน 5 คืน by UL (เดือนก.พ.-เม.ย.60)
โคลัมโบ อนุราธปุระ โปโลนารุวะ สิคีรียา แคนดี้ กอลล์
กำหนดการเดินทาง
11-17 ก.พ. 60
25-31 มี.ค. 60
1-7 เม.ย. 60
**เที่ยวบิน
ขาไป UL1403 BKK-CMB 05.25 - 07.15
ขากลับ UL1402 CMB-BKK 23.30-04.25+1
ขากลับ UL402 CMB-BKK 01.15 - 06.15 (สำหรับกรุ๊ป 1-7 เม.ย.60)

KENYA

103,500.- ดาวน์โหลด
1.Kenya package 6D3N
กรุงไนโรบี – ทะเลสาบนากูรู (ทะเลสาบสีชมพู)- ทะเลสาบไนวาซา-อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า-ท่องซาฟารีทั้งวัน-
กำหนดการเดินทาง
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560
140,500.- ดาวน์โหลด
2.Kenya package (Samburu) 8D5N
กรุงไนโรบี - ทะเลสาบไนวาซา - ทะเลสาบนากูรู(ทะเลสาบสีชมพู) อุทยานแห่งชาติแซมบูรู (ท่องซาฟารีตลอดทั้งวัน)-อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า(ท่องซาฟารีทั้งวัน)-
กำหนดการเดินทาง
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560
133,000.- ดาวน์โหลด
3.Kenya package (Amboseli) 8D5N
กรุงไนโรบี-อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี -ไนโรบี – มาไซ มาร่า(ท่องซาฟารีทั้งวัน)-ทะเลสาบไนวาชา -ทะเลสาบนากูรู -ไนโรบี-
กำหนดการเดินทาง
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560
126,900.- ดาวน์โหลด
4.Tanzania-Kenya package 8D5N
กรุงไนโรบี - คิลิมันจาโร (ประเทศแทนซาเนีย) - อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่ -อุทยานแห่งชาติอรูชา - กรุงไนโรบี-อุทยานแห่งชาตินากูรู หรือทะเลสาบสีชมพู-นากูรู-อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า(ตลอดทั้งวัน)
กำหนดการเดินทาง
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - 15 ธันวาคม 2560
153,500.- ดาวน์โหลด
5.Tanzania-kenya (Serengeti) 8D5N (บินภายใน)
กรุงไนโรบี - คิลิมันจาโร (ประเทศแทนซาเนีย) - อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่ -อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ-อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า-ทะเลสาบไนวาชา -ทะเลสาบนากูรู
กำหนดการเดินทาง
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ททท.11/4081 Copyright © 2017 BIGWORLD HOLIDAY Co.,Ltd. All right reserved Office Tel.(662)213-2502-3, Fax.(662)676-2705